T953 几处标点

v2

[0296a29] 后面

一切鬼神皆施之食佉吒網迦。以香花燒香供養。
应该是
一切鬼神皆施之食. 佉吒網迦以香花燒香供養。
 

2020-02-01 14:30:16

v2

何以故佛境界無量佛所行境。無量佛世尊無量三摩地遊戲。

可能是

何以故? 佛境界--無量佛所行境, 無量佛世尊, 無量三摩地遊戲。


v3
灌頂故狂心有情為令不狂。
应该是
灌頂故, 狂心有情為令不狂。

得聞持陀羅尼。劫壞時移。餘世界。
应该是
得聞持陀羅尼。劫壞時移餘世界。

ユーザー maha の写真

贊同這四筆標點意見。謝謝!

CBETA Maha 吳寶原